THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thông báo tuyển dụng tháng 9 -10

Tháng 9 - 10 Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tuyển dụng các vị trí:Bác sĩ nhãn khoa; Chuyên viên khúc xạ nhãn khoa; Chuyên viên tư vấn kính; Chuyên viên kế hoạch tổng hợp phụ trách hợp tác quốc tế

Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tuyển dụng chuyên viên sự kiện (Event)

Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tuyển dụng 01 chuyên viên sự kiện (Event). Địa điểm làm việc: 72 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2022

Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tuyển dụng chuyên viên thương hiệu (Brand Marketing)

Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tuyển dụng 01 chuyênthương hiệu (Brand Marketing). Địa điểm làm việc: 72 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2022

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THƯ KÝ Y KHOA MHN2

Bệnh Viện Mắt Hà Nội 2 tuyển dụng vị trí thư kí y khoa

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC MHN2

Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tuyển dụng vị trí điều dưỡng chăm sóc

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ LỄ TÂN TIẾP ĐÓN MHN2

Bệnh Viện Mắt Hà Nội 2 tuyển dụng vị trí lễ tân tiếp đón