Đội ngũ chuyên gia
Đội ngũ chuyên gia

TTƯT Nguyễn Trung Tuấn

Bằng cấp:

  • Bác sỹ chuyên ngành Huyết học Đại học Y Hà Nội

Kinh nghiệm: 
  • Gần 40 năm kinh nghiệm chuyên ngành Xét nghiệm
  • >10 năm kinh nghiệm lãnh đạo ở các Viện/Trung tâm.
Năng lực:
  • Phân tích, đọc các kết quả xét nghiệm huyết học, sinh hóa….
  • Giám sát, đào tạo kỹ thuật viên thực hiện đúng quy trình xét nghiệm

Hotline: 094 727 6655 / 091 502 1956