THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thông tin thẻ thành viên

31-03-2017
Trị giá của thẻ là 5,000,000 vnđ. Áp dụng trong vòng 12 tháng hoặc cho đến khi hết giá trị tiền trong thẻ. Áp dụng cho Bệnh nhân và người quen bất kỳ của bệnh nhân khi cầm đến khám. Thẻ không có giá trị quy đổi ra tiền mặt
Thẻ Thành viên

 
Đối tượng Mức giảm Ghi chú
Chủ thẻ 15% Không áp dụng cho thuốc, kính
Người thân 10% Không áp dụng cho thuốc, kính


Điều kiện thẻ thành viên
  • Trị giá của thẻ là 5,000,000 VNĐ
  • Áp dụng trong vòng 12 tháng hoặc cho đến khi hết giá trị tiền trong thẻ
  • Áp dụng cho Bệnh nhân và người quen bất kỳ của bệnh nhân khi cầm đến khám
  • Thẻ không có giá trị quy đổi ra tiền mặt
  • Giá trị thanh toán sẽ được áp dụng cho mọi dịch vụ KCB trong bệnh viện
  • Thẻ không có giá trị cộng dồn với các CTKM khác
  • Mức giảm giá trên số tiền sau BHYT chi trả
  • Quà tặng cho khách hàng có chi phí KCB tối thiểu 3,000,000 VNĐ
 
Bài viết hữu ích?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN