THÔNG TIN CẦN BIẾT

HÈ KHÔNG ĐỘ! GIẢI NHIỆT KÍNH CẬN!

01-07-2019
Hè năng động cùng ưu đãi bỏ kính tháng 7 tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 – 72 Nguyễn Chí Thanh.

Hè năng động cùng ưu đãi bỏ kính tháng 7 tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 – 72 Nguyễn Chí Thanh.

- Gói phẫu thuật tật khúc xạ bằng phương pháp Relex-Smile chỉ còn 44 triệu 70 triệu.

- Gói phẫu thuật tật khúc xạ bằng phương pháp Femto-Lasik chỉ còn 30 triệu 40 triệu.

- Gói phẫu thuật tật khúc xạ bằng phương pháp Lasik OUP chỉ còn 19 triệu 25 triệu.


Lưu ý: Không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác. 

 
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Bài viết hữu ích?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN