THÔNG TIN CẦN BIẾT

CHÚC MỪNG 95 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM!

19-06-2020
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 xin gửi tới các thé hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động tại các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 xin gửi tới các thé hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động tại các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!
 
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam!
Bài viết hữu ích?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN