THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 được Bộ Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn

16-04-2024
Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 được Bộ Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn

Danh mục kỹ thuật chuyên môn Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 được Bộ Y tế phê duyệt : 

1. Quyết định về Phê duyệt Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 (Link đính kèm : https://drive.google.com/drive/folders/1TSXJJxzs8knqSuJxjhxQi8jGEAieAhkv

2. Quyết định về Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 4330/QĐ - BYT ngày 27/09/2017 (Link đính kèm :https://drive.google.com/drive/folders/1TSXJJxzs8knqSuJxjhxQi8jGEAieAhkv

TTTV.

Bài viết hữu ích?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN