Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Với sự quy tụ của các Giáo sư, Tiến sĩ, Chuyên gia đầu ngành nhãn khoa Việt Nam, đặc biệt là đội ngũ giảng viên cao cấp trường đại học Y Hà Nội. Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, đặc biệt ở lĩnh vực nhãn khoa nhằm nâng cao chất lượng sức khoẻ đôi mắt toàn dân.