DỊCH VỤ

Danh mục gói dịch vụ

Bảo hiểm

18-05-2021
Để bệnh nhân hiểu và nắm rõ mức áp dụng thẻ Bảo hiểm Y tế khi đi khám chữa bệnh, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cung cấp các thông tin cập nhật mới nhất theo Thông tư và công văn áp dụng của Bộ Y tế.

Điều kiện áp dụng thẻ BHYT tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 

Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 là bệnh viện tuyến 3. Việc xác định bệnh viện các tuyến sẽ đảm bảo được quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khi đăng ký khám chữa bệnh tại các cơ sở y tếNgười bệnh cũng có thể chủ động lựa chọn các bệnh viện phù hợp với mức chi trả BHYT như đã đăng ký.

Đối với chi phí KHÁM BỆNH 

Với trường hợp bệnh nhân sử dụng thẻ Bảo hiểm Y tế (sau đây được viết tắt là BHYT) để thanh toán chi phí khám bệnh tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, bệnh nhân cần đảm bảo 03 điều kiện sau: 

 • Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng. 
 • Là thẻ BHYT thuộc tuyến 3, 4 và có nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Hà Nội.  
 • Thông tin trên thẻ BHYT và CMTND hoặc các giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ hoặc Giấy khai sinh (đối với trẻ em) phải trùng khớp về tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú. 

Đủ điều kiện áp dụng thẻ BHYT, bệnh nhân sẽ được: 

 • Giảm trừ 30,500 VNĐ trên tổng chi phí khám bệnh dịch vụ tại bệnh viện.
 • Giảm trừ chi phí thuốc theo danh mục thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT được quy định tại Phụ lục 01, Thông tư 30/2018/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Đối với chi phí ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ 

Từ ngày 01/01/2021, người bệnh được thông tuyến tỉnh BHYT mà không cần xin giấy chuyển tuyến. Tương tự với trường hợp áp dụng thẻ BHYT khi khám bệnh, bệnh nhân cần đảm bảo đáp ứng đủ 03 điều kiện: 

 • Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng 
 • Là thẻ BHYT thuộc tuyến 3, 4 và có nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Hà Nội. 
 • Thông tin trên thẻ BHYT và CMTND hoặc các giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ hoặc Giấy khai sinh (đối với trẻ em) phải trùng khớp về tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú. 

Mức phần trăm thanh toán chi phí khám chữa bệnh sẽ được quỹ BHYT chi trả dựa trên mã số thẻ BHYT của bệnh nhân.

Các mức hưởng BHYT dành cho bệnh nhân điều trị nội trú

Đối với trường hợp thẻ BHYT thuộc tuyến 4:
 • Bệnh nhân KCB đúng tuyến được quỹ BHYT chi trả 80% chi phí theo mức hưởng.
 • Từ 01/01/2021, bệnh nhân KCB trái tuyến tỉnh được chi trả theo tỷ lệ là 100% của 80% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng của BHYT (tức 80% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng).
Đối với trường hợp thẻ BHYT thuộc tuyến 3:
 • Bệnh nhân KCB đúng tuyến được quỹ BHYT chi trả 95% chi phí theo mức hưởng.  
 • Từ 01/01/2021, bệnh nhân KCB trái tuyến tỉnh được chi trả theo tỷ lệ là 100% của 95% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng của BHYT (tức 95% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng).
Đối với trường hợp thẻ BHYT thuộc tuyến 1,2,5:
 • Bệnh nhân KCB đúng tuyến được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí theo mức hưởng.
 • Từ 01/01/2021, bệnh nhân KCB trái tuyến tỉnh được chi trả theo tỷ lệ là 100% của 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng của BHYT (tức 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng).

Các trường hợp không được hưởng BHYT 

 • Căn cứ quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế 2008 và Khoản 16 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 thì người có thẻ BHYT sẽ không được hưởng BHYT (đối với Bệnh viện Mắt Hà Nội 2) trong các trường hợp sau:
 • Chi phí KCB (thuộc trường hợp được hưởng BHYT) đã được ngân sách nhà nước chi trả.
 • Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.
 • Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi.
 • Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm mắt giả, kính mắt, phương tiện trợ giúp vận động trong KCB và phục hồi chức năng.

Cách đọc mã số ghi trên thẻ BHYT 

Theo Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thẻ bảo hiểm y tế cấp cho người dân sẽ có một dãy số nhằm mục đích phân loại, thống kê đối tượng tham gia BHYT, đồng thời xác định quyền lợi của người tham gia khi khám bệnh, chữa bệnh BHYT. 

Theo đó, mã số ghi trên thẻ BHYT gồm 15 ký tự (04 ô): 

05 ký tự đầu có thể thay đổi khi có sự điều chỉnh về nhóm tham gia và mức quyền lợi tương ứng của người tham gia BHYT. Cụ thể: 

 • Ô thứ nhất (02 ký tự): Ký hiệu bằng chữ là mã đối tượng tham gia BHYT;
 • Ô thứ hai (01 ký tự): Ký hiệu bằng số là mức hưởng BHYT từ 1 đến 5.
 • Ô thứ ba (02 ký tự): Ký hiệu bằng số (từ 01 đến 99) là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi phát hành thẻ BHYT.
 • 10 ký tự cuối là cố định, không thay đổi trong suốt quá trình tham gia BHYT của người dân:
 • Ô thứ tư (10 ký tự): Ký hiệu bằng số, là mã số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người dân. 

Và như vậy, thông qua những con số này, người tham gia bảo hiểm y tế có thể biết được chính xác mình thuộc đối tượng nào, mức hưởng bao nhiêu và số sổ bảo hiểm xã hội của mình. 

 

Hướng dẫn cách đọc và tra thẻ BHYT

Theo Khoản 2 Điều 2 Quyết định 1351/QĐ-BHXH giải thích mức hưởng BHYT thông qua các con số như sau: 

 • Số 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật. Bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC, TE.
 • Số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.Bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.
 • Số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật); 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.Bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC, CN.
 • Số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật); 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.Bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.
 • Số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh, kể cả chi phí khám, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển. Bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: QN, CA, CY.
Bài viết hữu ích?

Chương trình ưu đãi đang có:

ĐẶT HẸN NGAY HÔM NAY

HOẶC GỌI VỀ 1900 277227

DỊCH VỤ KHÁC