Khúc xạ - Nhãn nhi
Khúc xạ - Nhãn nhi

Tật khúc xạ

Cận thị

Từ trước đến nay, cách khắc phục tình trạng cận thị truyền thống và được nhiều người áp dụng chính là đeo kính cận. Tuy nhiên, cách chữa cận thị này cũng có một số hạn chế, hiệu quả không cao.
Xem thêm [+]

Loạn thị

Loạn thị là một loại tật khúc xạ khá phổ biến. Ở mắt bình thường, các tia hình ảnh sau khi đi qua giác mạc thì được hội tụ ở một điểm trên võng mạc.
Xem thêm [+]

Viễn Thị

Viễn thị là một loại tật khúc xạ ít gặp hơn ở trẻ nhỏ so với cận thị nhưng lại gây ra các rối loạn chức năng thị giác nặng nề hơn như nhược thị, lác mắt, rối loạn chức năng thị giác hai mắt.
Xem thêm [+]
Hotline: 1900 277227