Khúc xạ - Nhãn nhi
Khúc xạ - Nhãn nhi

Phục hồi chức năng thị giác

Nhược thị

Yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc điều trị nhược thị cho trẻ là phát hiện chính xác nguyên nhân và mức độ bệnh, độ tuổi của trẻ, sự kết hợp và chăm sóc giữa bác sxỹ và gia đình.
Xem thêm [+]
Hotline: 1900 277227