Cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất
Khu Lasik
'Bệnh nhân được phẫu thuật bằng máy móc hiện đại'
'Phẫu thuật LASIK an toàn với công nghệ Cross-linking'
'Máy Visumax'
'Máy Mel 90'
'Bệnh nhân được phẫu thuật bằng máy móc hiện đại'
'Phẫu thuật LASIK an toàn với công nghệ Cross-linking'
'Máy Visumax'
'Máy Mel 90'
Khu khám chữa bệnh
'Khu khám bệnh khang trang rộng rãi'
'Hệ thống máy sinh hiển vi hiện đại'
'Thiết bị chẩn đoán hình ảnh đa nhiệm duy nhất hiện nay'
'Chụp bản đồ giác mạc'
'Thăm khám Giáo sư, chuyên gia đầu ngành Nhãn Khoa'
'Khu khám bệnh khang trang rộng rãi'
'Hệ thống máy sinh hiển vi hiện đại'
'Thiết bị chẩn đoán hình ảnh đa nhiệm duy nhất hiện nay'
'Chụp bản đồ giác mạc'
'Thăm khám Giáo sư, chuyên gia đầu ngành Nhãn Khoa'
Cơ sở hạ tầng của bệnh viện
'Khu đón tiếp bệnh nhân'
'Phòng tư vấn phẫu thuật khúc xạ'
'Phòng vui chơi dành cho trẻ em'
'Phòng phẫu thuật khúc xạ tiêu chuẩn'
'Phòng bệnh nhân'
'Phòng phẫu thuật Phaco với thiết bị tiên tiến nhất'
'Khu khám bệnh khang trang, rộng rãi'
'Khu đón tiếp bệnh nhân'
'Phòng tư vấn phẫu thuật khúc xạ'
'Phòng vui chơi dành cho trẻ em'
'Phòng phẫu thuật khúc xạ tiêu chuẩn'
'Phòng bệnh nhân'
'Phòng phẫu thuật Phaco với thiết bị tiên tiến nhất'
'Khu khám bệnh khang trang, rộng rãi'
Hotline: 1900 277227